top of page
איש אחד עלה לשמים
איש אחד עלה לשמים

איש אחד עלה לשמים

רפיק

מרצה אחד הגיע לחברת הייטק גדולה כדי להרצות על תכנון זמן יעיל. על השולחן הניח מכל זכוכית שקוף והכניס לתוכו בזהירות כמה חלוקי נחל גדולים, שהגיעו עד שפתו. "האם המכל מלא?" שאל את הקהל. "כן!" צעק מישהו, ובתגובה שפך המרצה למכל אבני חצץ קטנות וניער אותו קצת, עד שהחצץ הסתדר בין האבנים הגדולות. "ועכשיו, מלא?" שאל את הקהל. "נראה שלא," ענה מישהו מהשורה הראשונה. "נכון," ענה המרצה, הוציא שקית חול ושפך אותו למכל, עד שמילא את כל החללים. "ועכשיו, מלא?" שאל. "לא, עוד יש בו אויר," ענה מישהו, והמרצה הנהן ושפך לכלי מים עד שפתו. "מה ניסיתי ללמד אתכם?" שאל את הקהל.

מישהי ניגשה למיקרופון ואמרה, "לדעתי למדנו שגם אם היומן שלנו נראה מלא במטלות, אם נתאמץ – תמיד נמצא בו מקום לעוד משהו." "לא," ענה המרצה בחיוך. "האמת הגדולה שהניסוי הזה מוכיח לנו היא שאם נתחיל בחול ובחצץ, לעולם לא נצליח להכניס אחר כך את האבנים הגדולות."

וזה רק אחד מ-50 סיפורי החוכמה בספר החמוד והמשעשע שליקט רפיק, ואשר הח"מ התכבדה לערוך (ונהנתה מכל רגע) וכעת יצא סופסוף לאור. כל הסיפורים בו הם כאלה – קצרים, משעשעים ועם פואנטה חכמה, כאלה שאפשר לספר אחר כך לחברים, לילדים או לפתוח בהם הרצאה (מספיק שתגידו "איש אחד יצא לחפש את האמת" וכולם משתתקים). נוסף על אלה שמפורטים בגב הספר (ר' צילום) תמצאו בו סיפורים על המורה שנתפס על חם, על המבחן שאסור לקבל בו 99, על הפילוסוף שרצה להתעורר מהחלום וכיו"ב, ולכולם הוסיף רפיק ציטוטים יפים מפי הוגים, משוררים וסופרים ידועים, זמרים, קומיקאים, סטטיק ובן-אל ועוד. מותק של ספר מתנה – לצעירים, לזקנים, לחברים ולקרובי המשפחה בחג, להשיג בחנויות וברשתות הספרים או באתר של רפיק. אוצו רוצו

עצמית

bottom of page