top of page
נשים חוקרות: ביולוגיה, פיזיקה, כימיה
נשים חוקרות: ביולוגיה, פיזיקה, כימיה

נשים חוקרות: ביולוגיה, פיזיקה, כימיה

מרי ויסינגר, דניאל פיולי

נכון, אלה לא ספרים עם סיפורים שיש בהם עלילה, עם התחלה ואמצע מותח ופתרון בסוף, אבל יש בהם ערך מעולה לילדוֹת: על הכריכה רואים ילדה שמחה שעושה משהו, כל ספר מתחיל עם ציור של ילדה ששואלת שאלה (בספר הפיזיקה: מדוע דברים נופלים למטה? בביולוגיה: איך נולד פרפר? ובכימיה: ממה מורכב העולם שלנו?), ובכל עמוד רואים רק נשים שניסו לענות על שאלות דומות וגם הצליחו.

כל אחד מהספרים מסביר את הנושא שבו הוא עוסק בעזרת ציורים מדליקים וטקסט נהיר וברור (אבל מורכב ודי קשה להבנה ללא תיווך הורי), מספר על חמש נשים דגולות שעסקו בנושא ולבסוף מעודד את הקוראים הצעירים לגלות ולחקור עוד ועוד. לכן נדמה לי שהם יכולים לעורר השראה ולהוות מודל העצמה מעולה אפילו בעצם הימצאותם בבית, במקום זמין לדפדוף, ולבילוי משותף כשמתעוררות שאלות על החיים. אהבתי גם את העובדה שהמלים המגדריות (אותך, לך, שלך וגו') אינן מנוקדות, כך שאפשר לקרוא את הספר לילד או ילדה בהגייה המתאימה.

תרגמה היטב מאנגלית: חמוטל בן-דב, ובכל ספר 39-35 עמ' מנוקדים. הספרים יצאו בעזרת מימון המון, וניתן להשיגם בחנויות וברשתות הספרים או במחיר מוזל דרך אתר אינפומנסרז (theinfomancers.com). לבני 9-5.

ארגמן

לדף הספר ברשת
bottom of page