top of page
מעשה בארנב ובזנב
מעשה בארנב ובזנב

מעשה בארנב ובזנב

ע' הלל

איזה כיף שמוציאים מחדש שירים של ע' הלל, מאוירים במיוחד לפעוטות – ספר שלם שכולו מוקדש לשיר אחד, כך שאפשר להתעכב עליו ולהתמוגג ממנו שוב ושוב כמו שצריך. לפני שנתיים יצא "יואש" הנפלא שלו (באותה הוצאה, אייר: אביאל בסיל, ר' המלצה במדור לגיל הגן) וכעת הסיפור על הארנב שחשב שנגנב לו הזנב, הפעם בדפי קרטון עמידים בפני קריעה ולעיסה. איזה מותק של ספר!

ומה שיפה בשירים של ע' הלל, שתענוג להקריא אותם לפעוטות פעם אחר פעם בדיוק כמו שהם, שירה במיטבה, כל מלה במקומה. וגם אם הילד עדיין לא מכיר מלה זו או אחרת, הוא מבין הכל מההקשר ומנעימת הקול של מי שקורא לו, ועד מהרה יודע את השיר הקטן בעל פה – ועל הדרך אוצר המלים שלו מתעשר פלאים, שלא לדבר על החוש המוזיקלי שלו והיצירתיות הלשונית. כך קרה אצלנו בבית עם "יואש", אחרי שקראנו אותו עם זאטוט אהוב אין-ספור פעמים, ועד היום הילד יודע לדקלם מתוך שינה: "יואש היה חלש כמו קש/ כחוש, תשוש, כמו יתוש..."

אז עכשיו קם אצלנו דור חדש של קטנטנים, ועד מהרה יידעו גם הם לדקלם: "הארנב/ בבוקר קם,/ פקח עיניו/ זקף אוזניו./ אצבעו/ במצח שָׂם/ וחשב לו,/ שבלילה/ כשישן/ זנבו/ נגנב./ ועל זאת/ הארנב/ מה מאוד/ נעצב". וכך הלאה. ע' הלל כתב את השיר בשורות קצרצרות, כיאה לארנבנב שיש לו זנבנב קטנטן כל כך שנדמה לו שהוא נגנב (ספוילר: זה רק נדמה לו), והאיורים של ליאת יניב-אופק (שום קשר משפחתי) חמודים ביותר. 24 עמודי קרטון, 42 שקל ב"המגדלור".

הקיבוץ המאוחד

bottom of page